Kosten behandeling


De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Er is wel een wettelijk eigen risico dat zal worden ingehouden door uw zorgverkeraar. Doof & Co heeft contracten met alle zorgverzekeraars.


In het ZorgPrestatieModel wordt iedere afspraak gelijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Op de factuur van uw zorgverzekeraar kunt u de gegevens zien over de afspraak die u bij ons gehad heeft. Hier staat ook een behandelcode en de zorgvraagzwaarte. De behandelcode is een code die bij de hoofddiagnose hoort. Als depressie het belangrijkste dat probleem is dan zal daar code 398 staan. De zorgvraagzwaarte is een schaal van 1 tot en met 8. De vragenlijst (HONOS) wordt ingevuld door de regiebehandelaar. Er wordt gekeken naar problemen op verschillende levensgebieden enhoeveel hulp er nodig is. Hoe hoger het cijfer hoe meer hulp er gegeven kan worden. Soms zal ook een tolktoeslag op de factuur te zien zijn. Bedragen voor behandelaren kunnen verschillen.


Als u wilt dat uw zorgverzekeraar uw behandelcode niet weet, dan kunt u tijdens de intake een privacyverklaring ondertekenen.


No show beleid
Je hebt je bij Doof & Co aangemeld om aan jouw klachten te werken. Hiervoor zijn er afspraken met jouw behandelaar gepland. De behandeling werkt alleen als jij komt op jouw afspraken. Het kan zijn dat een afspraak niet door kan gaan, vanwege ziekte of vervoersproblemen. Dan kan je altijd met jouw behandelaar overleggen om een online gesprek te hebben. We verzoeken je dit zo vroeg mogelijk aan jouw behandelaar te laten weten. Dan kan de behandelaar een link naar jou sturen of de vrijgekomen tijd gebruiken voor andere afspraken. 

Als je binnen 24 uur jouw afspraak met jouw behandelaar afzegt, noemen wij het no-show. De reden van afmelding speelt daarbij geen rol. De kosten hiervoor kunnen wij niet bij jouw zorgverzekeraar declareren. Om die reden zullen wij helaas een no-show-factuur naar jou sturen.
We rekenen op jouw begrip en medewerking!


Wilt u meer weten over de kosten van een behandeling, neem gerust contact met ons op.