Medewerkers

Lieke Doornkate

Horend, hoofdbehandelaar bij Doof & Co; psychotherapeut/Gz-psycholoog.
30 jaar geleden ontmoette ik dove mensen en was heel geïnteresseerd in hun taal; de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Met veel enthousiasme heb ik de gebarentaal verworven en ben nu vaardig in NGT. In de afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe belangrijk gelijkwaardigheid tussen doven en horenden is. Zij hebben ieder hun eigen ervaringen en kennis en willen deze gelijkwaardig met elkaar uitwisselen. Om die reden is Doof & Co opgericht.
In de behandeling gaan we samen op zoek hoe jouw positieve kwaliteiten naar boven kunnen komen zodat jij in je eigen kracht komt te staan.

Jeantine Janse

Dove gedragstherapeut en EMDR therapeut. EMDR is een techniek om trauma’s te kunnen verwerken. Met haar ervaringsdeskundigheid als dove weet zij wat de pijnpunten bij doven zijn, bijv. buitensluiting en niet erbij kunnen horen in de horende omgeving (familie, werk, opleiding). In de behandeling verdiepen wij ons samen in hoe je kan omgaan met pijnpunten die doof-zijn met zich meebrengt.

Manon de Rooij

Ik ben Gebarentaal aan het leren om bij Doof & Co te kunnen werken. Ik ben psychosociaal therapeut, gespecialiseerd in kinderen, jongeren en ouders, bijv. bij adoptie en pleegzorg. Ook bied ik een programma aan om faalangst te kunnen reduceren.

Claudia de Vries

Horend en kind van dove ouders. Psychosociaal therapeut. Heeft in afgelopen 15 jaar ervaring opgedaan in hulpverlening aan doven, slechthorenden, CODA (kinderen van dove ouders) en horenden. Ik werk graag met de gezinnen met dove en horende gezinsleden.

Annemarie de Jonge

Klinisch psycholoog.

Martine Timmers

Psychiater.