Doelgroep


Doven hebben hun eigen taal en cultuur. Hier zijn wij bij Doof & Co. ons goed van bewust en nemen dit mee in onze benadering en behandelaanbod. Het opgroeien in een horende wereld is niet altijd makkelijk en roept vaak frustraties, boosheid en pijn op. Wij vinden het belangrijk om deze ervaringen een plek te geven, te leren hoe je hiermee om kan gaan en te zoeken naar je eigen kracht en kwaliteiten om een waardevol leven op te bouwen.


Slechthorenden hebben een ander leven dan doven maar worstelen even goed met het participeren in de horende samenleving. Jouw auditieve beperking is vaak relatief onzichtbaar waardoor de horende omgeving vaak vergeet om zich aan te passen aan jou. Veel slechthorenden lukt het goed om mee te draaien in de horende wereld maar dit kost regelmatig heel veel energie en kan tot klachten leiden. De goede balans tussen meedoen en goed voor jezelf zorgen vraagt aandacht en leidt soms tot lastige keuzes. Bij Doof & Co. hopen we een goede gesprekspartner te kunnen zijn die samen met jou zoekt naar keuzes die bij jou passen met respect voor jouw grenzen.