CliËntenraad


Doof & Co. wil graag goede behandelingen aanbieden. Niet alleen het management van Doof & Co. denkt hier over na maar ook cliënten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij hebben een andere positie en hun ervaringen met onze hulpverlening zijn heel waardevol.


De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Onze cliëntenraad heeft drie leden (twee dove en een horende) en komt minimaal twee keer per jaar bijeen. De cliëntenraad bestaat uit: Felice van Luijk, Michael Kempen en Gerard Bosman.
Mocht u suggesties voor de cliëntenraad  hebben, dan kunt u hen bereiken via email: clientenraad@doofenco.nl